GAP - "Technika zaufania"

W trakcie naszych poszukiwań metod komunikacji ze zwierzętami trafiliśmy na organizację the Trust Technique z Wielkiej Brytanii. Ich praca ze zwierzętami bardzo nas poruszyła, ponieważ trust technique®, czyli technika budowania zaufania pomiędzy człowiekiem i zwierzęciem, jest bardzo spójna z głównymi założeniami naszej fundacji. Chcielibyśmy po pierwsze się tej metody nauczyć a potem sprowadzić ją do Polski.  Nawiązaliśmy już pierwszy kontakt z organizacją i obecnie staramy się o grant, który pozwoli nam sfinansować naukę tej metody.

Kto: Fundacja ODDO, The Trust Technique Centre

Kiedy: wrzesień - grudzień 2020 r.

Filmy poniżej w krótki sposób pokazują istotę tej metody i jej efekty. Zapraszamy.

Już niebawem

Umów się